Over ons

Downloadverbod.nl is een site waar informatie gevonden kan worden over het laatste nieuws over het Download verbod wat er aan zit te komen in Nederland
Downloadverbod.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van downloadverbod.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van link. Downloadverbod.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op onze website beschikbaar is.
We kunnen niet  garanderen dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
We garanderen ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of virussen.

Wij proberen zoveel mogelijk nieuws te verzamelen over het Download verbod.

 

 

Downloadverbod.nl is een initiatief van GIM Hosting
// ]]>